Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO Bagi Majikan & Pekerja RM600, RM800, RM1,200

Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO Bagi Majikan & Pekerja RM600, RM800, RM1,200. Bagaimana cara nak tuntut Program Subsidi Upah? Panduan buat majikan dan pekerja yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19. Untuk makluman, kerajaan mengumumkan satu inisiatif iaitu Wage Subsidy kepada majikan bagi mengekalkan pekerja akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Majikan perlu membuat tuntutan bagi pihak pekerja untuk pelaksanaan Program Subsidi Upah mengikut jumlah pekerja masing-masing. Inisiatif Program Subsidi Upah mula berkuatkuasa pada 1 April 2020 dan tempoh Wage Subsidy adalah selama 3 bulan. Permohonan hendaklah dikemukakan oleh majikan melanjutkan laman sesawang PERKESO mulai 9 April 2020.

Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO Bagi Majikan & Pekerja RM600, RM800, RM1,200

Program Subsidi Upah (Wage Subsidy) adalah merupakan Program Pengekalan Pekerjaan (ERP) iaitu bantuan kewangan segera bagi membantu majikan yang mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 50% supaya mengekalkan pekerja dan mengelakkan pekerja daripada dibuang kerja dan hilang punca pendapatan. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk membantu majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 supaya dapat meneruskan operasi syarikat.

Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO Bagi Majikan & Pekerja RM600, RM800, RM1,200

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Program Subsidi Upah termasuk memaparkan tarikh, syarat kelayakan, kaedah pembayaran dan aplikasi permohonan :

Tarikh Permohonan : Mulai 9 April 2020

Senarai Program Subsidi Upah

Subsidi upah selama tiga bulan kepada pekerja tempatan bergaji sehingga RM4,000 sebulan sebanyak :

a. RM1,200 sebulan bagi gaji pekerja perusahaan mikro dan kecil

b. RM800 sebulan bagi gaji pekerja syarikat sederhana.

c. RM600 sebulan bag gaji pekerja syarikat besar.

Syarat Kelayakan Program Subsidi Upah

Antara syarat-syarat kelayakan Program Subsidi Upah adalah seperti berikut :

a. Program ini hanya untuk pekerja yang telah berdaftar dan mencarum di dengan Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO (EIS).
b. Majikan mestilah membuat akuan syarikat mengalaman penurunan pendapatan sebanyak 50% sejak Januari 2020.
c. Majikan hendaklah memastikan mereka tidak membuang pekerja, mengarahkan pekerja mengambil cuti tanpa gaji dan memotong gaji sedia ada pekerja semasa menerima bantuan bagi tempoh 3 bulan tersebut dan 3 bulan berikutnya.
d. Pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah dan ianya terhad kepada 100 orang sahaja bagi setiap majikan terbuka kepada semua sektor.

Siapakah Yang Tidak Layak Memohon Wage Subsidy

i. Majikan dan pekerja yang belum berdaftar atau mencarum dengan SIP PERKESO;
ii. Pekerja yang sama yang telah mendapat bantuan kewangan ERP pada bulan yang sama;
iii. Pekerja yang bergaji bulanan melebihi RM4,000;
iv. Pekerja yang telah diberhentikan kerja;
v. Pekerja sektor awam, badan berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), pekerja asing dan pegawai dagang;
vi. Mereka yang bekerja sendiri (tidak mempunyai majikan) termasuk freelancers; dan
vii. Pekerja asing dan pegawai dagang.

Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO Bagi Majikan & Pekerja RM600, RM800, RM1,200

Cara Permohonan Program Subsidi Upah Online

a. Permohonan perlu dikemukakan oleh majikan bagi pihak pekerja mereka melalui http://www.prihatin.perkeso.gov.my/. Semua permohonan perlu dikemukakan oleh majikan sahaja mulai 9 April 2020.

b. Selain borang permohonan, terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan oleh majikan untuk memohon Program Subsidi Upah :

i. Senarai nama pekerja (terhad 200 orang pekerja).
ii. Maklumat Akaun Bank Majikan (muka depan sahaja).
iii. Salinan pengenalan pendaftaran bank panel. majikan/MyCOID.
iv. Salinan pendaftaran SSM/ROS/ROB.
v. Akuan Pengisyitharan PSU50.
vi. Bukti sokongan adalah seperti penyata kewangan atau laporan jualan yang telah disahkan oleh pihak pengurusan atau lain-lain dokumen pengisytiharan berkaitan.

Kaedah Pembayaran Program Subsidi Upah

Bayaran perlu dikreditkan terus ke dalam akaun pekerja dalam tempoh 7 hari selepas menerima bayaran daripada PERKESO.

BACA JUGA : Semakan dan Permohonan Bantuan Prihatin Nasional (BPN)

Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan PERKESO di talian 1-300-22-8000 ATAU 03-8091 5100 (mula aktif 2 April 2020) ATAU emel kepada perkeso@perkeso.gov.my

Sumber : PERKESO

Leave a Reply