Cara Pendaftaran dan Pembaharuan Perniagaan SSM 2020 Online

Cara Pendaftaran dan Pembaharuan Perniagaan SSM 2020 Online. Adakah anda ada perancangan untuk memulakan perniagaan atau ingin memperbaharui pendaftaran perniagaan? Panduan buat anda dimana kini boleh membuat Perdaftaran Perniagaan SSM secara online di portal rasmi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau aplikasi ezbiz.ssm. Dengan adanya sistem online, anda tidak perlu lagi beratur panjang di kaunter SSM. Berikut dikongsikan adalah cara mendaftar perniagaan di SSM online.

Cara Pendaftaran & Pembaharuan Perniagaan SSM 2018 Online

Untuk makluman, kini sistem e-Lodgement telah dihentikan. Bagi yang ingin mendaftar Perniagaan Milikan Tunggal dan Perkongsian secara atas talian di ezbiz online.

Cara Pendaftaran dan Pembaharuan Perniagaan SSM 2020 Online

Berikut adalah panduan cara pendaftaran dan pembaharuan perniagaan SSM terkini termasuk aplikasi online :

1. Bagi pengguna baru, anda perlu membuat pendaftaran sebagai pengguna dahulu di portal http://ezbiz.ssm.com.my. Pastikan anda guna email yang aktif semasa pendaftaran.

2. Selepas pendaftaran, sila hadir ke mana-mana kaunter SSM yang terdekat dengan membawa sekali kad pengenalan anda dan notifikasi yang diterima daripada email pengguna.

3. Sila lakukan pengaktifan ID dengan membuat pengesahan jap jari bagi tujuan keselamatan maklumat.

4. Setelah selesai segala urusan barulah anda boleh menggunakan ezbiz online untuk pendaftaran dan pembaharuan perniagaan secara online.

Panduan Pendaftaran Perniagaan Baru di Kaunter SSM

Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam jadual di bawah peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (APP 1956).

Perniagaan yang boleh didaftarkan di bawah APP 1956 hanya perniagaan beroperasi di Malaysia Barat iaitu meliputi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan dan bentuk perniagaan adalah seperti berikut:

1. Perniagaan Milik Tunggal – perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik.

2. Perniagaan Perkongsian – perniagaan dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang dan tidak melebihi daripada dua puluh (20) rakan kongsi.

Prosedur Pendaftaran

1. Pendaftaran boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri atau nama ‘Tred’.

a) Nama sendiri menggunakan nama seperti di dalam kad pengenalan tidak perlu memohon kelulusan nama perniagaan.

Contoh: Ruslan bin Mohamed, Siow Ah Thai, Ramasamy a/l Mutusamy

b) Nama Tred ialah nama perniagaan yang dicadangkan dan perlu mendapat kelulusan daripada Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) terlebih dahulu.

Contoh: Kedai Dobi Mewah, Lucky Star Catering, ABS Unggul Enterprise.

2. Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A) dengan mengisi maklumat seperti berikut :

a) Nama perniagaan

b) Tarikh permulaan perniagaan

c) Alamat utama perniagaan

d) Alamat cawangan perniagaan (jika ada)

e) Maklumat pemilik dan rakan kongsi

f) Jenis perniagaan yang akan dijalankan

g) Kemukakan salinan perjanjian perkongsian (jika ada)

3. Pemilik dan rakan kongsi hendaklah menandatangani di ruangan maklumat pemilik dan di ruangan pengesahan oleh pemilik tunggal/rakan kongsi.

4. Orang Yang Bertanggungjawab (OYB) iaitu pemilik atau rakan kongsi perlu mengemukakan permohonan di kaunter SSM atau secara online melalui perkhidmatan e-Lodgement di laman web SSM di www.ssm.com.my.

5. Dokumen yang perlu dilampirkan:

a) Salinan kad pengenalan pemilik/rakan kongsi.

b) Surat Kebenaran atau Surat Sokongan bagi jenis perniagaan Taska (Jabatan Kebajikan Masyarakat), Tadika, Pusat Tuisyen, Sekolah/Kolej Pendidikan (Kementerian/Jabatan Pendidikan).

c) Surat kebenaran atau sokongan daripada agensi berkaitan sekiranya diperlukan oleh Pendaftar Perniagaan.

Leave a Reply